Djursbomarch 26. september 2021

Rougsø-Sønderhald Y's Men's Club afholder hvert år march ved Hummelmosen i Ramten Skov sammen med KFUM-spejderne.

Marchen afholdes den sidste søndag i september og alle kan deltage. Man møder bare op til start kl. 12 på Kvasbrovej 11, Ramten Skov, 8586 Ørum. I 2020 måtte vi desværre afløse pga Corona.

Det koster 20,- kr. for børn og spejdere i uniform og 30,- kr. for voksne at deltage.

Der er ruter på 6,3 og 10 km, hvor der er motionsbanko ude på ruterne. Desuden er der en guided tur på grunden på ca. 2 - 3 km. På de lange ruter er der rastepladser, hvor man kan købe frugt, saft, kaffe, boller og kage.

Hjemme på lejrcenteret kan man efter marchen købe varme vafler, kage, saft og kaffe.

Indbydelse med program og annoncer 2021     -    se program side 10 og 11