Hvem er vi?

Rougsø-Sønderhald Y’s Men’s Club blev chartret den 28. september 1985. Klubben er en blandet klub, hvilket vil sige at både kvinder og mænd kan optages som medlemmer. Grenaa Y’s Men’s Club er vores moderklub. Vores klub dækker geografisk de gamle kommuner Rougsø og Sønderhald, og organisatorisk er klubben en del af Randers-Djursland distrikt, der igen er et led i en dansk og samtidig global sammenhæng. Y’s Men bevægelsen har klubber i 67 lande, og i Danmark er der ca. 150 klubber.

Klubben arbejder på Y’s Men bevægelsens grundlag, hvilket betyder, at den er støtteklub for det lokale kirkelige arbejde blandt børn og unge  Det er KFUM&K, FDF, spejdere, kirkelige børneklubber og kor m. flere.Klubbens medlemmer har meget forskellig baggrund og erfaring, hvilket giver basis for alsidigt og frugtbart arbejde og kammeratskab. 

Vores klubmøder holdes i Genbrugsen i Ørsted på tirsdage i ulige uger.

Vi er i efteråret 2019 blevet venskabsklub med Haslev Y's Men's Club.

Klubbens formål svarer til den internationale bevægelses mål (se Y’s Men’s Region Danmark), som imidlertid suppleres og tydeliggøres med følgende punkter:

  • at skabe, opretholde og udvikle et godt fællesskab og ligeværdigt kammeratskab baseret på en kristen livsholdning
  • at give medlemmerne gode og inspirerende oplevelser gennem foredrag, udflugter, virksomheds-/institutionsbesøg o.lign.
  • at rejse penge til socialt og humanitært arbejde, lokalt som internationalt, gennem handling og spændende aktiviteter