Sådan fungerer klubben

Klubbens præsidie 2021/2022

Præsident Bente Kolind Hansen, 2035 2825

Vicepræsident Henning Julsgaard, 2230 5988

Skatmester Inge Madsen, 2216 7218

Sekretær Birthe Mortensen, 2830 3127

Pastpræsident Arne Holm Hansen, 3049 8944

...............................

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 5 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, så ledelsen bevarer sin kontinuitet. Præsidiet er valgt pr. 01. juli - 30. juni året efter.

Præsidiet afholder møde ca. hver anden måned og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han/hun leder præsidiemøderne og har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.