Sådan fungerer klubben

Klubbens præsidie 2023/2024

Præsident Kell Andersen, 26 23 86 23

Vicepræsident Elisabeth Boje 40 50 37 20

Skatmester Arne Holm Hansen, 30 49 89 44

Sekretær Anne Sejersen 20 35 50 04

Pastpræsident Hannah Julsgaard, 50 59 52 96

--------------------------------------

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 5 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, så ledelsen bevarer sin kontinuitet. Præsidiet er valgt pr. 01. juli - 30. juni året efter.

Præsidiet afholder møde ca. hver anden måned og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han/hun leder præsidiemøderne og har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.